Calendar

May
27
Mon
Soccer: Senior Boys ,Saint Paul @ TBD1, Zone Game @ Kalar Sports Park
May 27 @ 2:30 pm – 4:00 pm

Saint Paul @ TBD1, Zone Game

Baseball: Varsity Boys ,TBD2 @ TBD1, Zone Game @ TBA
May 27 @ 3:00 pm – 4:30 pm

TBD2 @ TBD1, Zone Game

Soccer: Senior Boys ,Holy Cross @ TBD1, Zone Game @ Sir Winston Churchill
May 27 @ 3:30 pm – 5:00 pm

Holy Cross @ TBD1, Zone Game

Soccer: Varsity Girls ,TBD1 @ Saint Francis, Zone Game @ Saint Francis
May 27 @ 3:30 pm – 5:00 pm

TBD1 @ Saint Francis, Zone Game